Vrienden van de stoomfabriek Het Theater de Stoomfabriek hoopt per seizoen steeds meer voorstellingen te verzorgen. Nieuwe theatermakers, kindervoorstellingen, cabaret, wereldmuziek, klassieke muziek, college tours, filmhuis- en kinderfilms dragen bij aan het culturele leven van Dalfsen. Het in stand houden van het theater kost geld. Wij hebben daarom uw steun hard nodig.

Steunen U kunt ons steunen door natuurlijk vaak te komen. Maar ook door ‘Vriend’ te worden van Theater de Stoomfabriek. Als Vriend maakt u activiteiten in de theaterzaal mogelijk en draagt u bij aan een interessant cultureel klimaat in Dalfsen.

Een particuliere gift doen? U kunt Theater de Stoomfabriek ook een particuliere gift schenking doen. Dat kan eenmalig of periodiek. Wij zitten op dit moment in een traject om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status te krijgen. Een gift is daarom onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
Vriend worden

VRIEND WORDEN Word vriend van Theater de Stoomfabriek Hartelijk dank voor uw voornemen om ons theater te steunen met een gift. Vult u alstublieft onderstaande gegevens in.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van De Stoomfabriek om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan Stichting Vrienden van De Stoomfabriek.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Ik machtig Stichting Vrienden van de Stoomfabriek tot het incasseren van het bedrag van:
Deze machtiging is:
Ondertekend op
HANDMATIG INVULLEN Liever met pen? Wilt u de machtiging liever met pen invullen en ondertekenen? Download dan het formulier hieronder en stuur dit op naar het adres op het formulier. Of u kunt deze ook achterlaten in onze brievenbus naast de ingang van het theater. SEPA machtigingsformulier